JUK

Z HelpDesk
Verze z 16. 8. 2023, 15:22, kterou vytvořil Svamberg (diskuse | příspěvky) (zmena operator@service.zcu.cz na helpdesk@zcu.cz)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Dobijeni JUK.PNG

Jednotné univerzitní konto (JUK)

JUK je konto, které umožňuje použít JIS kartu na úhradu služeb poskytovaných Západočeskou univerzitou v Plzni. Pravidla JUK jsou určena vyhláškou č. 16R/2014 "Identifikační karty".

Kde lze JUK použít

JUK lze použít k platbám za služby provozované v rámci ZČU, tzn. k úhradě za tisk, kopírování, obědy v menzách a bufetech SKM a platby na kolejích.

Jak nabíjet JUK

Peníze lze na JUK vložit:

  • platbou v hotovosti na nabíjecím místě
  • platbou bankovní kartou na nabíjecím místě, pokud je k tomu technicky vybaveno
  • převodem z bankovního účtu na účet č. 78887000/2700 ; uživatel JUK je povinen uvést jako variabilní symbol celé rodné číslo bez lomítka nebo vygenerované číslo z programu Stravování a ubytování Správy kolejí a menz a specifický symbol 7777.
  • platební terminály - Na těchto terminálech si můžete nabíjet JIS kartu i zaplatit kolejné - platba je možná pouze platební kartou!

v hale Menzy 4, Univerzitní 12

v hale FEL, Univerzitní (naproti soukromému bufetu)

v hale NTIS, Technická 8, u hlavního vchodu

v hale Menzy 1, Kollárova 19

  • pokladny Správy kolejí a menz v Plzni

VŠ koleje: Máchova 14, Máchova 20, Baarova 36, Bolevecká 30 – 32, Klatovská 200, Borská 53;

Menzy: Kolárova 19, Univerzitní 12;

Bufety: Univerzitní 22, Klatovská 51;

Kavárny: Technická 8, Univerzitní 18

  • pracoviště HelpDesk CIV v areálu Bory, místnost UI 205 (hotovost\kartou) a v Jungmannově ulici, místnost JJ 108 (pouze hotovost)
  • pokladny Univerzitní knihovny – Klatovská 51, Sady Pětatřicátníků 16, Univerzitní 18, Husova 11.
Zustatekiskam-web.zcu.cz

Zůstatek JUK a výpis transakcí

Přehled všech uskutečněných operací a informace o aktuálním zůstatku peněžních prostředků na JUK jsou uživateli JUK kdykoli přístupné na iskam-web.zcu.cz.

Reklamace transakcí JUK

Veškeré reklamace týkající se služby JUK (chybně provedené operace apod.) je uživatel JUK oprávněn řešit přímo na místě nebo je lze nahlásit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od poskytnutí služby, osobně nebo písemně na pracovišti HelpDesk CIV v areálu Bory, místnost UI 205 tel. č. 377 63 8888, e-mail helpdesk@zcu.cz. Po uplynutí této lhůty nelze reklamaci uplatnit.

Vyplacení zůstatku na kontě (vypořádání závazků)

Blokace JUK.PNG

Chcete-li vyplatit zůstatek na kontě (při ukončení studia nebo zaměstnaneckého poměru), přihlaste se na webu pro správu JUK konta (iskam-web.zcu.cz),

  • V nabídce "Účet - Základní údaje" si zkontrolujte\případně doplňte číslo bankovního účtu, na který si přejete zůstatek navrátit. Nezapomeňte změny uložit.
  • V nabídce "Účet - Konta" klikněte na tlačítko "Vrátit přeplatek"

Nesouhlas s používáním JUK

Přihlaste se do Správy souhlasů a odškrtněte "Souhlasím s podmínkami pro využívání konta JUK". Pokud ukončíte platnost svého JUK (t.j. odvoláte souhlas s použitím JUK), nemůžete čerpat služby s JUK spojené (služby provozované v rámci ZČU, tzn. k úhradě za tisk, kopírování, obědy v menzách a bufetech SKM a platby na kolejích).

Souhlas s používáním JUK

Chcete-li znovuobnovit své konto přihlaste se do Správy souhlasů a zaškrtněte "Souhlasím s podmínkami pro využívání konta JUK".

Časté dotazy (FAQ)

Chci používat JUK a nemám JIS kartu nebo Orion konto.

Bohužel to není možné, podmínkou funkce JUK je vlastnictví JIS karty a Orion konta.

Chci si vybrat nějaké peníze z JUK.

JUK není určen k výběru hotovosti.

V tiskárně (kopírce) došel toner, stránka se řádně nevytiskla, ale odečetla se z mého JUK. Co mám dělat?

Reklamujte vadný tisk ihned u obsluhy tiskárny nebo kopírky. Částka vám pak bude na účet vrácena.