HubLab IoT Wi-Fi

Z HelpDesk
Verze z 29. 1. 2024, 11:35, kterou vytvořil Schacher (diskuse | příspěvky) (Pridani hub-jj do seznamu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Síť Hub je speciální síť ZČU určená pro připojování bezdrátových zařízení především pro výukové, výzkumné nebo testovací účely. Do sítě Hub se mohou připojit i jednodušší zařízení, která nesplňují aktuální bezpečnostní standardy.

Hub - IoT Wi-Fi síť

Každá laboratorní síť je provozována v geograficky a technologicky definované oblasti (budova nebo skupina budov). Obvykle je provozována jedna síť pro fakultu nebo výzkumné centrum. Aktuálně je služba dostupná v budovách EC, EK, UI, UL, US, HJ a JJ včetně okolních budov v dané lokalitě.

Každá síť používá samostatný webový portál, který je přístupný na https://hub-XX-gw.zcu.cz. Na portál konkrétní sítě se dostanete náhradou "XX" v hypertextovém odkazu názvem lokality. Např. síť v budově UI má portál https://hub-ui-gw.zcu.cz. Název správné sítě také snadno zjistíte z vysílaného SSID v dané lokalitě.

Přístup do portálu

Webový portál HubLab je dostupný pouze zaměstnancům ZČU. Aby mohl zaměstnanec využívat portál HubLab, musí:

  1. Seznámit se s Provozním řádem pro využívání sítě hub.
  2. Absolvovat kurz v Moodle.
  3. Odeslat žádost e-mailem ve formátu definovaném v následujícím příkladu na adresu helpdesk@zcu.cz.
Subject: Přístup do sítě Hub

Dobrý den,
žádám o přístup do sítě hub v budově UI pro potřebu výuky předmětu OSI/SIT.
Kurz v systému Moodle jsem již absolvoval.

S pozdravem
Alexandr Bílek, lokální správce UI

Připojení zařízení do sítě

Připojení k síti Hub je chráněno heslem, které obdržíte od svého lokálního správce.

Registrace připojeného zařízení

Klikněte na položku Neznámá zařízení.

Neznama zarizeni.png

Vyberte zařízení, které chcete přidat pod vlastní správu (identifikujte jej dle jeho MAC adresy) a klikněte na ikonu diskety v sekci Uložit. Vyber zarizeni.jpg

Zpět se vrátíte kliknutím na Známá zařízení.

Ruční přidání zařízení

V případě, že znáte MAC adresu zařízení, lze jeho záznam přidat ručně a to před připojením zařízení k Wi-Fi síti. Button pridat.png

Vyplňte údaje podobně jako na obrázku (obrázek je pouze ilustrační - zadávejte platné údaje) Přímé přidání.png

Změna IP adresy a jména zařízení, ovládání přístupu k Internet

Klikněte na ikonku tužky v sekci Upravit. Uprava zařízení 1.jpg

V editaci zařízení můžete:

  • změnit IP adresu - musí být v platném rozsahu pro danou Wi-Fi síť,
  • nastavit Název připojeného zařízení (toto pole je povinné),
  • povolit nebo zakázat "Přístup do internetu".

Upozornění: Pokud v editaci změníte IP adresu zařízení, je nutné jej odpojit od Wi-Fi a znovu připojit! Uprava1.jpg

Odstranění zařízení

Pokud již zařízení nepoužíváte, doporučujeme ho z bezpečnostních důvodů co nejdříve odstranit z registrace ve Wi-Fi síti.

Odstranění provedete kliknutím na ikonku popelnice, ikona následně zčervená. Pokud na ní klikněte podruhé, dojde k odstranění záznamu. Smazání známého zařízení.jpg

Vystavení služby na veřejné IP adrese

Zařízení můžete zpřístupnit i mimo danou Wi-Fi síť a to v univerzitní síti (WEBnet). K tomu bude využita technologie PAT. Zařízení pak bude dostupné na IP adrese HUB portálu na nastaveném portu (mimo standardní služby - vysoká hodnota). Tedy například: hub-XX-gw.zcu.cz:port.

Přidání tohoto přístupu lze provést u daného zařízení přes tlačítko (+) u nápisu PAT. PAT.jpg

Provozní řád služby

Používání služby se řídí Provozním řádem pro využívání sítě Hub.