Zálohování

Z HelpDesk
Verze z 16. 8. 2023, 15:21, kterou vytvořil Svamberg (diskuse | příspěvky) (zmena operator@service.zcu.cz na helpdesk@zcu.cz)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základní informace o zálohování dat a možnostech jejich obnovy.

Zálohování

Základní běžné otázky a odpovědi k problematice centrálního zálohování dat na ZČU. Zálohování provozované CIV má charakter operatvní provozní zálohy a případné obnovení po havárii. Uchování dat pro archivační účely je potřeba řešit jinými způsoby.

Co se zálohuje?

CIV centrálně zálohuje následující data:

 • domácí adresáře uživatelů na AFS
 • poštovní složky uživatelů na poštovním serveru
 • adresáře projektů na AFS
 • Oracle databáze
 • MySQL databáze
 • Lotus Domino databáze
 • ... a dále služební servery a další IT infrastrukturu ZČU (pro interní potřebu CIV)

Co se naopak centrálně nezálohuje:

 • data uživatelů uložená na jejich lokálních PC a noteboocích , tj. veškerá data na lokálních discích, lokálně stažená pošta... a to včetně stanic Orion-IS
 • fakultní a katedrální servery
 • tiskové úlohy

Plán zálohování

 1. Domovské adresáře uživatelů
  • Každý den se provádí tzv. online záloha, kterou si může uživatel zpřístupnit sám
  • Každý uživatel má tedy dostupnou online zálohu svého domovského adresáře z předchozího dne.
  • Jednou týdně se provádí tzv offline záloha na pásky.
  • Celkově jsou k dispozici denní offline zálohy za poslední měsíc.
 2. Elektronická pošta
  • Zálohují se všechny poštovní složky uživatelů.
  • K dispozici jsou zálohy staré 1, 3, 7 a 14 dnů.
 3. Projekty
  • Projekty se zálohují jednou týdně během víkendu.
  • K dispozici jsou zálohy za poslední měsíc.
 4. Databáze Oracle
  • Databáze Oracle se zálohují individuálně dle potřeb konkrétní aplikace. Obvykle se dělají noční inkrementální zálohy a jednou týdně offline záloha.
  • Většina databází má navíc k dispozici auditní informace a žurnál.
 5. Databáze MySQL
  • Všechny databáze se zálohují každou noc.
  • K dispozici jsou denní zálohy až do stáří jednoho měsíce.

Jak používat on-line zálohu AFS?

Záložní kopie domovského adresáře uživatele z minulého dne se zpřístupní příkazem:

fs mk <adresář> user.<přihlašovací jméno>.backup

kde adresář je jméno (případně cesta) adresáře, přes který bude záloha přístupná.

Příklad: Zpřístupnění zálohy přes adresář zaloha pro uživatele sitera:

fs mk zaloha user.sitera.backup

Připojenou online zálohu domovského adresáře odpojíme příkazem:

fs rm <adresář>

kde adresář je jméno adresáře (případně cesta), kam je záloha aktuálně připojena. Jméno adresáře (resp. cesta) nesmí být ukončeno znakem /, jinak je hlášena chyba!

Příklad: Odstranění zpřístupněné zálohy z adresáře zaloha:

fs rm zaloha

Jak lze obnovit starší data na AFS?

Pokud nanaleznete data v online zálohách (viz výše), není snad ještě nic ztraceno. Data, která jsou pro vás velmi důležitá, by se měla ještě nacházet v offline záloze. Zasláním žádosti na adresu restore-req@service.zcu.cz se váš požadavek dostane na patřičná místa a v nejbližším možném termínu se správce zálohovacího systému pokusí Vaše data obnovit. Povinný obsah žádosti:

 • důvod žádosti
 • identifikace uživatele (Orion login) nebo projektu (název, mountpoint,...)
 • datum, ze kdy mají být data obnovena
 • místo (podadresář ve vašem domovském adresáři), kam se mají data obnovit.
  Tento adresář nesmí existovat, proto jej nevytvářejte!
  Nebude-li místo specifikováno, budou obnovená data připojena do Vašeho domovského adresáře jako podadresář zaloha.

Jak získat ztracené zprávy z pošty?

Obnovu dat provádí správce pošty na základě odůvodněné žádosti zaslané na adresu helpdesk@zcu.cz. Obnova bude provedena v nejbližším možném termínu.

Obnova ostatních dat

Potřebujete-li obnovit jiná data, kontaktujte správce dané aplikace, informačního systému nebo databáze. Můžete se též obrátit na HelpDesk CIV.