Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/iPhone

Z HelpDesk

Tento text popisuje postup a nastavení připojení do bezdrátové sítě eduroam v mobilního operačním systému iOS.

Automatická instalace nastavení nástrojem eduroam CAT

Nejprve je nutné stáhnout automatický konfigurační nástroj eduroam Configuration Assistant Tool, nebo se připojit na bezdrátovou síť zcu-mobile, kde je též je odkaz na jeho stažení.

Po kliknutí na odkaz se automatický konfigurační profil začne stahovat.

Eduroam Apple iOS download.png

Po stažení konfiguračního profil jej spusťte a postupujte podle obrázkového návodu.

Eduroam Apple iOS install.png

Pro správnou funkci je důležité vyplnit vaše Orion jméno a zadat eduroam heslo.

Eduroam Apple iOS login.png

Nyní se už můžete připojit k bezdrátové síti eduroam.