LPS:Kubernetes/Projekty

Z HelpDesk
< LPS:Kubernetes
Verze z 23. 6. 2022, 09:36, kterou vytvořil Honza801 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jak zalozit projekt v kubernetes. Muzeme pracovat primo na synergia, nebo si hrat u sebe (musis mit ale spravne nakonfigurovany kubectl.

namespace

vyrobime namespace (vyber vhodny nazev) a nastavime kvoty. pridame pristup zadateli

helm template synergia-config/users/ --set 'namespace=projekt-production,users={zadatel-orion-login}' | kubectl apply -f -

pokud si chceme predem prohlednout co se bude dit, vynech kubectl na konci prikazu.

deployment

deploymenty se muzou ruznit. ukazeme priklad na wordpressu pres helm

priklad helm chart wordpresu kfi

vyrobime konfiguraci helm chartu (napriklad values.yaml

 
service:
  type: ClusterIP

wordpressPassword: vymyslisuprheslo
mariadb:
  auth:
    password: oujeedalsiheslo
    rootPassword: ajestejednoabysetonepletlo

ingress:
  enabled: true
  ingressClassName: nginx
  hostname: kfi2.zcu.cz
  tls: true
  annotations:
    cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt-prod"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: "64m"

wordpressExtraConfigContent: |
  define( 'WP_CACHE', true ); // Added by WP Rocket

resources:
  requests:
    cpu: "1"
    memory: 1G

nasledne aplikujeme

helm upgrade -i kfi --namespace kfi-production bitnami/wordpress -f values.yaml

kopirovani dat mezi projekty

vytahnout databazi

kubectl exec -n kss-199-production pod/kss2-mariadb-0 -- bash -c 'mysqldump -u $MARIADB_USER -p$MARIADB_PASSWORD $MARIADB_DATABASE' | gzip -c > kss.dump.gz

vytahnout data

 kubectl exec -n kss-199-production kss2-wordpress-7967cf59f4-trr2n -- tar czf - -C /bitnami/wordpress wp-content/themes/ wp-content/uploads/ wp-content/plugins/ > kss-wp-content.tar.gz

nandat data

cat kss-wp-content.tar.gz | kubectl exec -i socialniprace-wordpress-6fc8bbdcd8-bvnfg -- tar xzf - -C /bitnami/wordpress

nandat db

zcat kss.dump.gz | kubectl exec -i socialniprace-mariadb-0 -- bash -c 'mysql -u $MARIADB_USER -p$MARIADB_PASSWORD $MARIADB_DATABASE'