Kubernetes

Z HelpDesk
Verze z 6. 5. 2024, 13:36, kterou vytvořil Honza801 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Toto je návod k použití platformy kubernetes v prostředí ZČU.

Povolení přístupu

Zašlete email s žádostí o povolení přístupu do platformy kubernetes na adresu linux@service.zcu.cz. Následně Vám bude vytvořen namespace a povolen přístup.

Připojení k platformě

CLI

Návod k instalaci kubectl (cli) https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/.

Připojení na kube-apiserver je možné pouze z VPN.

Konfigurační soubor pro kubectl umístěte do $HOME/.kube/config

apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  certificate-authority-data:
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUN5RENDQWJDZ0F3SUJBZ0lCQURBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBREFWTVJNd0VRWURWUVFERXdwcmRXSmwKY201bGRHVnpNQjRYRFRJd01EY3hOREV5TXpnMU0xb1hEVE13TURjeE1qRXlNemcxTTFvd0ZURVRNQkVHQTFVRQpBeE1LYTNWaVpYSnVaWFJsY3pDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTmpMCnNxam9lMjNQRGVtYkROQmcvUU5MVVRDWklMakVzemEyVW8rTTdyNUtqcjFsSHo5WDBSczBVeTZZN0VCMmQxTDYKZVBrbkV6NmFRU3BBUTlXUVBWYjZNVy9PMU9Ha1QvRkhjdVJaZ1JPUGlNSmt2Q1BETmIzNjJsTDVDVG5iaGFvdQpTZk83SmFDTVlweHdzQmNlUnB2MnhjZTRNTnc3L3pBbzZYTElXdDQ4RjVldzJpTnZDODB1Y2llSFRvWjhhUzR1CmVkbGhWNGxoUU9lK1dJazFkeHBsU1NRYys0TEJYeUlEOVpPbXRSb1F2emN4dlJGQ1ZYQUZ1RWRNd3dsMTZEWkYKWVlYU0c5TUI1SmNjOTVqUTVkWUg1dzZta0s4NTJQakJ0TDQ0dWhMRDFJNW9wTEUrcU1tL2hYaUk2QmFKZk1CWgp4b1oxR3pRRDdGKzcrZXdacE5zQ0F3RUFBYU1qTUNFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0trTUE4R0ExVWRFd0VCCi93UUZNQU1CQWY4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dFQkFEVHVoazNyUWRvRkxVWXBPWlc1UytxL3lpVmcKdS9TaUlocWNnMDRJb1dNdWpTaTRwQnhOVTg2MEY3ODJXWU9FTzVzUE5FNjZaRDJWZ1NpVlJMd2RtU2M2QlpxSgpZU3NxeU42NlN1ajhZd1AydzdzL09HYzVEWGN6RElMOWNuSDJsRmJ5SHBhL1ZVbmNHL1VRelAyS0VENDNVZnBpCm1CZ1B2dGtjQXdXcDJQcnIrTjljQjV5ZWtTNXRYK2drQ25VS2ZhVWw0eGFoK1BTZGU3VEFjZ0hiYm1uSWxPdTEKQTh2QmhSYjBRNitnMjEzcktZcVlQVThFQVVydERSczVhMGFWMnBmNlBJbitWdEJvMVhNcWdVeG1yM2diNE1IUgpzczRHWGY2RTRPSTZaOEo5akMzR2lwRWVzUkVHd01WK3RIWXBuQ2t0dHVWTFVZT3JqUmp4Z2FlVmdJZz0KLS0tLS1FTkQgQ0VSVElGSUNBVEUtLS0tLQo=
  server: https://synergia.civ.zcu.cz:6443
 name: synergia
contexts:
- context:
  cluster: synergia
  namespace: mynamespace
  user: myuser
 name: myusernamespace
current-context: myusernamespace
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: myuser
 user:
  token: <token pro myuser>

Token získáte na adrese https://dashboard.kube.zcu.cz/#/secret?namespace=mynamespace

Dashboard

Přístup je povolen pouze z VPN. Pro přihlášení použijte Orion konto. Kubernetes Dashboard je vystaven na adrese https://dashboard.kube.zcu.cz/

Jak se připojit do konzole podu

 1. vyberte přidělěný namespace
 2. zobrazte běžící pody
 3. zvolte akce příslušného podu
 4. spusťte konzoli podu vybráním položky Exec

Kubernetes Dashboard.png

Tipy

Příklady kubectl

kubectl apply (-f|-k)
kubectl get (all|pods|services|secrets|ingress...)
kubectl logs pod/pod-id
kubectl describe (pod|service|deployment|replicaset...)
kubectl delete (pod/pod-id...)
kubectl exec ...
kubectl cp ...