Elektronický cestovní příkaz

Z HelpDesk
Verze z 15. 4. 2024, 17:30, kterou vytvořil Borik (diskuse | příspěvky) (+kat)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)Pro elektronickou správu a evidenci cestovních příkazů ze strany zaměstnance slouží webová aplikace e-Cestovní příkaz (dále jen eCP). Do aplikace doporučujeme vstupovat přes Intranet Západočeské univerzity v Plzni kliknutím na odkaz „Elektronické cestovní příkazy“.

  • Ověření probíhá přes Orion login a heslo.
  • Z pohledu účetních i personálních dat je eCP přímo napojena na EIS Magion, tudíž není třeba administrovat přístupy nebo konta.
  • Případné námitky, reklamace, postřehy, či dotazy k fungování aplikace směrujte na e-mail helpdesk@zcu.cz

Legislativa

Aplikace odpovídá principům stanovených zákonem č. 262/2016 Sb. Zákoník práce, v platném znění a aktuální normě ZČU, jež upravuje cestovní náhrady.

Základní principy

Proces administrace služební cesty můžeme rozdělit na úkony před cestou a po cestě. Před cestou je nutné, aby cestovatel založil elektronický cestovní příkaz (dokladová řada WCES) a předal jej ke schválení. V okamžiku schválení posledním ze schvalovatelů se v EIS Magion automaticky vytvoří obraz elektronického cestovního příkazu (dokladová řada CES). Po cestě musí zaměstnanec vytvořit Zprávu z pracovní cesty, předat ji k vyúčtování, vytisknout průvodku elektronického cestovního příkazu, podepsat ji a společně s doklady k proplacení předat obvyklými cestami (osobně, vnitřní poštou) příslušné účetní.

Nastavení asistentů

Na úvodní stránce aplikace klikněte na tlačítko „Nastavení asistentů“.

Nastaveni zastupcu.jpeg


V horní tabulce dialogového okna přes tlačítko „Přidat“ přidáte řádek, do kterého pomocí našeptávače doplníte osobu, která Vás může ve správě cestovních příkazů zastoupit.

Nastaveni zastupcu2.jpeg

Založení Cestovního příkazu

V Seznamu cestovních příkazů klikněte na tlačítko „Vytvořit nový cestovní příkaz“, vyplňte jednotlivá pole formuláře a uložte jej.

CP zalozeni.jpeg


Po uložení formuláře si můžete vytisknout průvodku s předběžnými údaji.

Předání cestovního příkazu ke schválení

V Detailu cestovního příkazu klikněte na tlačítko „Předat ke schválení“. V dialogovém okně schvalovacího procesu můžete měnit vyplněné schvalovatele z nabídky. Volbu potvrdíte a předáte cestovní příkaz ke schválení tlačítkem „Dokončit“.

Predani ke schvaleni.jpeg

Vyplnění Zprávy z pracovní cesty

V detailu cestovního příkazu vytvořte zprávu z pracovní cesty vyplněním formuláře.

Zprava z cesty.jpeg

Předání cestovního příkazu k vyúčtování

V detailu cestovního příkazu s uloženou Zprávou z cesty klikněte na tlačítko „Předat k vyúčtování“ a postupně potvrďte zobrazené hlášky.

Predani k vyuctovani.jpeg

Nezapomeňte vytisknout průvodku, podepsat ji a společně s doklady ji předat ke kontrole a vyúčtování příslušné účetní.