E-spis

Z HelpDesk

Spisová služba slouží k evidenci, archivaci a skartaci doručených, i vlastních dokumentů.

Ověření se provádí přes Orion konto.

AKTUALITY

LEGISLATIVA

NÁVODY

PŘÍRUČKY

ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU