E-mailové konference

Z HelpDesk
Verze z 17. 9. 2023, 20:00, kterou vytvořil Wimmer (diskuse | příspěvky) (→‎Ručně udržované seznamy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Elektronické konference na ZČU

Elektronické konference jsou jakési virtuální diskusní kluby založené na principu elektronické pošty. Jejich účastníci v nich diskutují o předem smluvených tématech. Jakýkoliv dopis zaslaný na adresu konference je rozeslán na adresy všech abonentů. V ZČU jsou používané elektronické konference pro výměnu informací týkajících se studia, pracovních záležitostí a další účely. Podle účelu konference se liší správa členů konference a práva pro přispívání do ní. Všechny centrálně spravované konference obsluhuje vyhrazený server, adresa konference jsou vždy ve tvaru

<jméno-konference>@list.zcu.cz

Seznamy členů e-mailových konferencí

Předpokladem funkčnosti celého systému je aktuálnost, správnost a úplnost seznamu adresátů a jejich e-mailových adres. Proto jsou dle možností seznamy členů konferencí udržovány automaticky. V některých případech ale automatické udržování není možné a seznam členů konference udržují pověřené osoby ručně. Příklad skupin, jejich zdrojů a správců je v následujících tabulkách.

Automaticky generované seznamy

V případě studentů se seznam adresátů získává z dat udržovaných v aplikaci Studijní agenda (http://portal.zcu.cz), v případě zaměstnanců z dat udržovaných v Personální agendě Magion, za jejichž aktualizaci prostřednictvím PER odpovídají jednotlivá pracoviště. Zprávy jsou doručovány pouze na univerzitní adresy uživatelů (viz též Konto Orion). Členem automaticky udržované konference mohou být výhradně osoby, které mají Orion konto s univerzitní adresou. Pro doručování na jinou (i externí) adresu je možné si nastavit automatické přeposílání zpráv.

Adresa Povolený odesílatel Okruh adresátů Typ
zamestnanci-zcu@list.zcu.cz rektor, kvestor, ředitel CIV všichni zaměstnanci M
studenti-zcu@list.zcu.cz prorektor pro stud.č. všichni studenti M
tajemnici-zcu@list.zcu.cz kvestor, prorektor pro VV, ředitel CIV tajemníci kateder, fakult a dalších útvarů M
vedkat-zcu@list.zcu.cz rektor, kvestor vedoucí kateder ZČU M
zamestnanci-fst@list.zcu.cz, zamestnanci-fhs@list.zcu.cz ... děkani jednotlivých fakult zaměstnanci příslušné fakulty M

studenti-fst@list.zcu.cz, studenti-fhs@list.zcu.cz ...

děkani jednotlivých fakult studenti příslušné fakulty M

tajemnici-fst@list.zcu.cz, tajemnici-fhs@list.zcu.cz ...

členové seznamu a děkan, tajemník a proděkani příslušné fakulty tajemníci příslušné fakulty a kateder N

vedkat-fst@list.zcu.cz, vedkat-fhs@list.zcu.cz ...

členové seznamu a děkan, tajemník a proděkani příslušné fakulty vedoucí kateder příslušné fakulty N

kiv@list.zcu.cz, kar@list.zcu.cz, ntc@list.zcu.cz ...

členové seznamu zaměstnanci katedry nebo útvaru N

Pro konference označené M platí:

 • konference je uzavřená, moderovaná
 • posílání zpráv je vázáno na znalost hesla
 • heslo je ve správě CIV a je sděleno oprávněnému odesílateli
 • ostatní členové nemohou do konference své zprávy aktivně posílat.

Pro konference označené N platí:

 • konference je uzavřená, nemoderovaná
 • každý účastník konference má právo poslat do konference svou zprávu
 • zprávy zaslané neprávem (z neregistrované adresy) jsou automaticky mazány bez zpětné vazby na odesílatele

Ostatní poznámky:

 • Do konferencí nelze přidávat další účastníky běžným způsobem, protože seznam členů je generován centrálně a automaticky.
 • Všechny konference mají svůj archiv.
 • Projekt prošel oponenturou fakult a vedení univerzity.
 • U některých automaticky generovaných skupin je možné přidat členství dalších osob ručně pomocí správy Orion skupin.

Ručně udržované seznamy

Členství v následujících seznamech se udržuje ručně pomocí správy Orion skupin. V případě samoobslužného typu seznamu si může každý uživatel sám nastavit členství v seznamu pomocí aplikace Orion skupin.

Adresa Povolený odesílatel Okruh adresátů Zřízení členství
kontakt@list.zcu.cz členové seznamu zájemci o informace z oblasti IT ZČU samoobslužně
spravci-it@list.zcu.cz členové seznamu lokální správci IT na žádost (HelpDesk)

Seznamy studentů dle kroužků a předmětů

Pokud potřebuje vyučující zaslat informace menší skupině studentů, například kroužku nebo studentům daného předmětu, je možné použít funkce IS/STAG. Tato možnost je zde zmiňována pouze pro úplnost, protože se systémem elektronických konferencí nijak nesouvisí.