E-mail/mobil

Z HelpDesk

Konfigurace poštovního účtu

Popsaná konfigurace zachycuje proces nastavení poštovního účtu v prostředí Android. V jiných prostředích bude postup obdobný.


Posta-android1.png   Posta-android2.png   Posta-android3.png
Posta-android4.png   Posta-android5.png   Posta-android6.png