Alpine (pine)

Z HelpDesk
Verze z 25. 4. 2022, 13:07, kterou vytvořil Wimmer (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základním programem pro práci s elektronickou poštou v prostředí Orion je také program Alpine (pine). V jeho standardní konfiguraci je nastaven vzdálený poštovní server imap.zcu.cz. To znamená, že alpine nepracuje s poštovními složkami uloženými lokálně (na souborovém systému AFS), ale přistupuje k nim vzdáleně na poštovní server. Díky prostředí Orion a jeho vazbám na Kerberos však uživatelé nemusí zadávat pro přihlášení k poštovnímu serveru své jméno a heslo, protože jejich autentizace proběhne automaticky na základě jejich přihlášení do Orionu.

Konfigurace programu Alpine je ukládána do souboru .pinerc do domovského adresáře uživatele. Pokud při startu programu tento soubor neexistuje, zapíše se do něho standardní konfigurace, která uživateli zpřístupní všechny jeho složky na poštovním serveru. Každý uživatel si může upravovat svojí konfiguraci z menu programu Alpine. Pokud by se chtěl vrátit ke konfiguraci původní, stačí, když ze svého domovského adresáře odstraní soubor .pinerc a znovu spustí Alpine. Tím se mu vytvoří nová funkční standardní konfigurace.

Po spuštění Alpine a jeho připojení k serveru mají uživatelé k dispozici dvě skupiny složek:

1. Vzdálené na poštovním serveru (označené jako imap.zcu.cz): zde je především složka nové pošty "Doručená pošta - Inbox" a mohou zde být osobní složky zpráv uživatele roztříděných manuálně i automaticky

2. Lokální (označené jako Mail): složky manuálně roztříděných zpráv uživatele, které jsou uloženy na disku v prostředí, v němž pracuje - v případě Orionu je to adresář mail v domovském adresáři

Uživatelům nabízíme doporučený konfigurační soubor .pinerc, v němž si musí nastavit svojí doménu parametrem "User Domain".

Chcete-li nastavit klienta alpine pro zabezpečený přístup k serveru odchozí pošty (SSL) s použitím svého jména a hesla, nastavte v jeho konfiguraci položku "SMTP Server" na hodnotu "smtp.zcu.cz:465/ssl/user=vase_uziv._jmeno" podle následujícího obrázku.

Alpine.png