Ztráta JIS karty

Z HelpDesk
Campus-bory1sipka.jpg

Okamžitě po zjištění ztráty JIS karty napište e-mail na adresu: helpdesk@zcu.cz nebo zavolejte na HelpDesk CIV (+420 37763 8888). Během následujících 24 hodin dojde k blokaci karty, aby vaše karta nemohla být zneužita.


Poté se osobně dostavte na HelpDesk CIV, UI205, kde vyplníte formulář o ztrátě JIS karty. Budete za ní muset zaplatit manipulační poplatek 100Kč na účet 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Nová karta vám bude vyrobena do tří dnů ode dne přičtení platby na účet ZČU.


Nově vyrobenou kartu je nutno opětovně zaregistrovat v univerzitní knihovně.


JISka.jpg