Projekty

Z HelpDesk

Pro činnosti vyžadující větší diskový prostor je přidělován zvláštní diskový prostor na AFS, tzv. projekt. Projekt může být sdílen několika uživateli a typicky slouží pro ukládání dat v souvislosti s řešením konkrétního úkolu nebo k provozování webových stránek se speciálnějšími nároky.

Požadavky

Pro zřízení projektu je třeba podat žádost prostřednictvím operátorek CIV-LPS. Žádost musí obsahovat především:

  • jméno projektu (označení projektu v systému ORION) - jméno, pod kterým se bude projekt připojovat (nesmí to být jméno žádného existujícího souborového systému, tj. například login uživatele, jméno SW balíku atd.),
  • popis projektu (stručná (několik slov) charakteristika - obsahuje informaci typu diplomová práce, semestrální práce atd.),
  • garantující katedra (jméno zástupce katedry),
  • předpokládaná doba ukončení projektu (v případě změny je nutno podat žádost o prodloužení přidělení projektu),
  • požadovaná kapacita diskového prostoru.

Poskytované služby

Žádost o projekt

Žádost můžete vyplnit elektronicky, nebo papírově. Formulář žádosti získáte u operátorek HelpDesku CIV nebo jako PDF zde.

Klíčová slova pro vyhledávač: hosting, webhosting, webserver