Práce:Webový přístup k AFS (DP)

Z HelpDesk

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Jednotný diskový prostor v distribuovaném prostředí ZČU Orion je uložen na OpenAFS. Zhodnocení možných přístupů k AFS bez instalace OpenAFS klienta. Rozvoj používaného web GUI (napojení na federace, možnost sdílení dat s týmy napříč ČR), vylepšení GUI (příspěvek k vývoji), posouzení možných dalších řešení (jiná webová GUI, WebDAV). Návrh a realizace zátěžových testů, vyhodnocení a návrh optimalizace.