Poškození JIS karty

Z HelpDesk

Karta JIS je bezdotyková čipová karta vybavená bezpečným šifrovacím procesorem. Je bezúdržbová a při běžném používání nedochází prakticky k žádnému opotřebení. Kartu lze poškodit vlastně jen mechanicky, a to buď bezohledným zacházením nebo pokusem o "rozebrání". Závady elektroniky jsou naprosto výjimečné. Poškození nebo zničení karty jde na vrub uživatele - kauce propadá.

Výměna karty

Campus-bory1sipka.jpg

Dostavte se osobně na HelpDesk CIV. V případě mechanického poškození karty propadá kauce a musíte znovu uhradit manipulační poplatek ve výši 100Kč na účet 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Nová karta vám bude vyrobena do tří dnů ode dne přičtení platby na účet ZČU.

Bude-li karta shledána vadnou a zároveň nebude mechanicky poškozena, bude výměna bezplatná a novou kartu Vám připravíme během následujících tří dnů.


Nově vyrobenou kartu je nutno opětovně zaregistrovat v univerzitní knihovně.


JISka.jpg