Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Windows 7 manually

Z HelpDesk

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do pevné sítě eduroam v operačním systému Windows 7

Nastavení systému


Otevřeme Centrum síťových připojení a v levém menu klepněte na Spravovat bezdrátové sítě. Levým tlačítkem klikněte na tlačítko Přidat.
Eduroam wifi win7 (manually) 0 0.png

Následně nastavíme připojení k síti. Její název, zabezpečení a šifrování. Dále klikneme na Změnit nastavení připojení, kde budeme specifikovat další vlastnosti připojení.
Eduroam wifi win7 (manually) 1 0.png

Přejdeme na kartu Zabezpečení, kde nastavíme metodu ověření v síti na PEAP. Poté stiskneme tlačítko Nastavení.
Eduroam wifi win7 (manually) 2 0.png

Následně nastavíme ověřovací server radius.zcu.cz, certifikát AAA Certificate Services, odškrtneme Vynutit architekturu NAP (Network Access Protection). Stiskneme tlačítko Konfigurovat.Tato volba MUSÍ být odškrtnuta! Vše potvrdíme tlačítkem OK a vrátíme se na kartu Zabezpečení.
Eduroam wifi win7 (manually) 3 0.png

Klikneme na Upřesnit nastavení. V záložce Nastavení protokolu 802.1X zaškrtneme volbu Zadej režim ověřování. Zde je nutné zadat jen Ověření uživatele. Orion login a síťové heslo můžeme uložit pomocí tlačítka Uložit pověření. Ve formuláři zadáme naše údaje a vše potvrdíme tlačítkem OK.
Eduroam wifi win7 (manually) 4 0.png

Následně se můžeme připojit k síti eduroam.
Eduroam wifi win7 (manually) 5 0.png

Vaše síťové heslo, které jste si nastavili na stránce pro změnu hesla.