Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Pevná síť Linux Debian

Z HelpDesk

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do pevné sítě eduroam v operačním systému Linux Debian s nainstalovaným programem wpa-supplicant.

Stažení certifikátu certifikační autority

Stažení certifikátu provedeme příkazem

wget http://crl.zcu.cz/crl/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.der -O /etc/wpa_supplicant/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.der

Instalace a konfigurace programu wpa-supplicant

Instalaci programu wpa-supplicant provedeme příkazem

apt-get install wpasupplicant

Dále vytvoříme adresář /etc/wpa_supplicant.

mkdir /etc/wpa_supplicant

V tomto adresáři vytvoříme soubor wpa_supplicant.conf s následujícím obsahem.

network={
    ssid="eduroam"
    key_mgmt=WPA-EAP
    pairwise=CCMP
    group=CCMP TKIP
    eap=PEAP
    ca_cert="/etc/wpa_supplicant/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.der"
    identity="orion-login@zcu.cz"
    domain_syffix_match="zcu.cz"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
    password="heslo pro eduroam"
}

Případně pokud pro ověření chcete použít váš osobní síťový certifikát musí být soubor wpa_supplicant.conf s následujícím obsahem.

network={
    ssid="eduroam"
    key_mgmt=WPA-EAP
    pairwise=CCMP
    group=CCMP TKIP
    eap=TLS
    ca_cert="/etc/wpa_supplicant/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.der"
    identity="orion-login@ZCU.CZ"
    client_cert="/etc/wpa_supplicant/usercrt.pem"
    private_key="/etc/wpa_supplicant/userkey.pem"
}

Připojení do sítě eduroam

V souboru /etc/network/interfaces nastavíme pro konfiguraci bezdrátové síťové karty (předpokládejme eth0) následující řádky

iface eth0 inet dhcp
    wpa-driver XXXX
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

kde XXXX je příslušný ovladač síťové karty (pro Intel PRO/Wireless 2200BG a 2915ABG je asi nejvhodnější volbou ovladač wext).

Nyní již můžeme ověřit funkčnost spojení spuštěním sítě

ifconfig eth0 up

V případě, že je žádoucí, aby k přihlášení do sítě docházelo automaticky při startu systému, případně po spuštění /etc/init.d/networking restart měly by relevantní pasáže v /etc/network/interfaces vypadat takto

auto lo eth0

iface eth0 inet dhcp
    wpa-driver XXXX
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Nyní by spojení se sítí eduroam mělo být funkční. Pokud tomu tak není, zkuste projít následující dvě sekce - sekci popisující alternativní způsob připojení a diagnostiku možných problémů.

Alternativní způsob připojení a diagnostika problémů

Prvním důležitým krokem je samotné spuštění wpasupplicanta

wpa_supplicant -i eth0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dwired

Parametr -D wired určuje jaký ovladač se má použít.

V tomto okamžiku by jste měli být připojený do bezrátové sítě edruoam, pro získání IP adresy z DHCP serveru napište příkaz

dhclient eth0

Příkazem ifconfig si můžete zkontrolovat zda Váš interface eth1 IP adresu opravdu dostal a funkčnost ověříte například příkazem ping 147.228.1.1 nebo spuštěním Vašeho internetového prohlížeče a zobrazením Vaší oblíbené internetové stránky.