Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Mac OS Leopard

Z HelpDesk

Tento text popisuje postup a nastavení připojení do bezdrátové sítě eduroam z operačního systému Mac OS X - Leopard.

Nastavení připojení do sítě eduroam

Máte-li nainstalovaný certifikát ZČU, můžete se nyní připojit do sítě eduroam. Začněte v základní obrazovce v pravé horní části kliknutím na symbol bezdrátové sítě a zapnutím bezdrátové karty.

Leopard-edu01.jpg

Po chvilce se objeví nabídka s dostunými sítěmi, zvolte bezdrátovou síť eduroam a vyplňte své uživatelské jméno (včetně @zcu.cz), síťové heslo a klikněte na tlačítko Join.

Leopard-edu02.jpg

Jelikož se připojujete do zabezpečené bezdrátové sítě, systém Vás ještě jednou vyzve k zadání uživatelského jména (včetně @zcu.cz) a síťového hesla.

Leopard-edu03.jpg

Kliknutím na symbol bezdrátové sítě ověříme, že jsme připojení k bezdrátové síti eduroam a dále zvolíme položku Open Network Preferences...

Leopard-edu04.jpg

Zde při zvolení bezdrátové karty AirPort vidíme že je ve stavu Connected a status Authenticated.
Leopard-edu05.jpg

Kliknutím na tlačítko Advanced se dostaneme do nabídky, kde můžeme ověřit, že jsme dostali IP adresu v záložce TCP/IP.

Leopard-edu06.jpg