Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Automatické nastavení sítě eduroam pro Windows

Z HelpDesk

Abychom ulehčili připojení do bezdrátové sítě Eduroam, přináší Vám Laboratoř počítačových systémů Centra informatizace a výpočetní techniky konfigurační automat. Podporované jsou systémy Windows XP SP2 a novější (XP SP3, Vista, 7), jak 32 tak 64 bitové.

Konfigurační automat však wifi nastaví pouze pro správu bezdrátových připojení která je integrovaná ve Windows, wifi programy společností Intel, Broadcom, Dell a podobné nejsou podporovány. Pokud chcete použít nastavení přes tento konfigurační automat, v menu těchto programů vyhledejte položku Spravovat bezdrátová připojení pomocí systému windows a zaškrtněte ji.

Nastavení hesla pro přístup do sítě

Na stránce pro změnu hesla si nastavíme přihlašovací heslo pro přístup do sítě.

Návod k použití automatu

 • Stáhněte a uložte například na plochu automat z tohoto odkazu.
 • Spusťte a postupujte podle pokynů na monitoru.

Wifi auto01.png

Wifi auto02.png

 • Operační systém se během chvilky začne přihlašovat do bezdrátové sítě eduroam a následujícím hlášením požádá o zadání přihlašovacích údajů.

Info2.jpgVista-e13.jpg

 • Kliknutím na vypsaném hlášením se otevře okno, kde vyplníme Orion uživatelské jméno následované @zcu.cz (např.: jnovak@zcu.cz)a heslo určené pro přístup do WiFi sítě eduroam. Přihlašovací doménu nevyplňujeme. Pokud budeme úspěšně ověřeni, gratulujeme!

Vista-e14.jpg

Pokud se nastavení nezdaří

 • Automatickému konfigurátoru se občas nepodaří nainstalovat certifikát, zkuste jej proto importovat ručně podle návodu:
 • Překontrolujte si nastavení ručně podle návodu pro Váš operační systém na adrese
 • Automatický konfigurátor pravděpodobně nebude fungovat, pokud používáte proprietární software pro konfiguraci bezdrátových sítí, jako např. Intel(R) PROSet nebo jiný.
  • Zkuste nakonfigurovat síť ručně podle návodů.
  • Pokud se návod pro Váš konfigurační software nebo operační systém mezi návody nenachází, zkuste nakonfigurovat připojení podle jiného návodu. Parametry nastavení jsou vždy stejné, pouze se příslušné položky nacházejí na jiném místě v uživatelském rozhraní konfigurační aplikace.
 • Pokud jste si jisti, že máte nainstalován certifikát, a že máte připojení nastaveno stejně jako na výše uvedených návodech, ale stále se nedaří připojit, obraťte se na pracoviště Helpdesku.