Přihlášení ke službám ZČU v Safari

Z HelpDesk

Tato stránka popisuje nastavení systému Mac OS X pro bezproblémové využívání služeb v prohlížeči Safari.

Problém s přihlášením ke službám ZČU

Ve většině případů by mělo pomoci promazání Klíčenky. Pokud tento postup nepomůže, nebo se bude problém často opakovat, je řešením použití jiného internetového prohlížeče.


Problém s jedním certifikátem (Apple ID)

Problém s jedním certifikátem

Pokud je problémem pouze jeden certifikát (nejčastěji právě Apple ID), vyskakuje okno, které vidíte na obrázku vpravo. V případě, že odklepnete tlačítko "Povolit vždy", případně "Povolit", dostanete se na chybu zobrazenou obrázkem v úvodu článku.

Certifikát služby Apple ID je bezpečné z klíčenky smazat, jistotou je však jej zálohovat.

Otevření klíčenky

  • Otevřete si Finder
  • Vyberte Aplikace a zde klepněte na Utility

Finder-apps-crop.png

  • V Utilitách si pak otevřete Klíčenku

Finder-apps-util-crop.png

  • V Klíčence vyberte svazek klíčů "přihlášení" a kategorii "Moje certifikáty"

Keyaccess-crop.png


Export certifikátu

  • Pravým klikem na certifikát vyvoláte kontextovou nabídku, kde vyberte "Exportovat název_certifikátu"

Keyaccess-export-crop.png

  • Vyberte, kam chcete certifikát zálohovat

Keyaccess-save-crop.png

  • Zadejte heslo k certifikátu

Keyaccess-pass-crop.png


Smazání certifikátu

  • Pravým klikem na certifikát vyvoláte kontextovou nabídku, kde vyberte "Smazat název_certifikátu"

Keyaccess-delete-crop.png

  • Následně potvrďte smazání

Keyaccess-confirm-crop.png


Problém s více certifikáty

Problém s více certifikáty

V případě, že Safari nalezne větší množství vhodných přihlašovacích certifikátů, ukáže Vám, které certifikáty považuje za vhodné (obrázek vpravo). Klepnutím na tlačítko "Zrušit" by Vás mělo Safari vpustit k běžnému přihlášení heslem.

Pokud Vás toto chování obtěžuje, nebo se Safari opětovně snaží protlačit jeden z těchto certifikátů, je nutné všechny zobrazené certifikáty zálohovat a odstranit z klíčenky. Návod na odstranění certifikátů máte zde.


Instalace jiného prohlížeče

Níže uvedené odkazy Vás zavedou na stránky nejpoužívanějších prohlížečů: