OpenCMS/Vytvoření nové stránky

Z HelpDesk

Jak vytvořit novou stránku v OpenCMS.

 1. Klikněte na ikonku New page v horním panelu Průzkumníka.
  Workpace-top1-popisky.png
 2. Objeví se formulář, ve kterém vyplníte základní údaje o nové stránce. Jedinou povinnou položkou, kterou musíte vyplnit je název stránky. Ten by neměl obsahovat diakritiku a mezery. Místo mezer použijte -. Ostatní položky Vás nemusejí příliš zajímat a ve většině případech je nebudete měnit. Pokud v dalším kroce nechcete nastavovat vlastnosti stránky, odškrtněte příslušnou položku. Tlačítko Continue se změní na tlačítko Finish, kterým danou stránku vytvoříte a vrátíte se do Průzkumíka.
  New page 1-popisky.png
 3. V dalším kroce nastavíte vlastnosti nové stránky. Je dobré nastavit titulek stránky, který se pak objeví v záhlaví prohlížeče. Klíčová slova a popis stránky jsou metadata, která jsou využívána internetovými vyhledávači. Není nutné je vyplňovat. Pokud chcete, aby se nová stránka objevila v navigačním menu (pokud nebude v navigaci, těžko se o ní dozví normální uživatel), zašktněte danou položku. Zpřístupní se možnost nastavit text, který se zobrazí v navigačním menu a můžete také nastavit pozici, na jaké pozici v navigačním menu se bude stránka nacházet. Pokud nevyplníte navigační text, použije se místo něho titulek stránky. Kliknutím na Finish vytvoříte stránku a vrátíte se zpět do Průzkumníka.
  New page 2-popisky.png
 4. V Průzkumníkovi se nyní zobrazila Vámi vytvořená stránka, kterou máte uzamčenou pro svoji práci. Další uživatelé tuto stránku vidí, ale nemohou s ní manipulovat dokud tento zámek neseberou. Editaci stránky spustíte z kontextového menu přístupného stisknutím levého tlačítka nad ikonkou u dané stránky.
  New page 3-popisky.png
 5. Po kliknutí na Edit page se objeví WYSIWYG editor, který poskytuje podobné funkce jako Microsoft Word. Na následujícím obrázku jsou zvýrazněny a popsány nejdůležitější tlačítka tohoto editoru. Ostatní tlačítka mají obdobnou funkci nakou jste zvyklí z klasichých textových editorů: úprava zarovnání, vkladánání tabulek, nastavení formátu písma, atd.. Vkládání odkazu na stránku, na dokument a vložení obrázku je popsáno na stránce Práce s dokumenty a obrázky. New page 4 editor-popisky.png
 6. Nyní stránku vidí pouze přihlášení uživatelé, kteří k tomu mají práva. Je součástí Offline projektu, což znamená, že normální (anonymní) uživatel tuto stránku, resp. změny, které jste v ní udělali nevidí. Aby se stránka přesunula do Online (viditelný pro všechny uživatele) projektu, musíte provést Publikaci .