OpenCMS/Vytvoření dalších stránek

Z HelpDesk

Založení dalších stránek v systému OpenCMS.

Vytváření dalších webových stránek v adresáři

Z minulé kapitoly máme vytvořený adresář a s ním i jeho základní soubor index.html. Soubor index.html jste si mohli editovat v FCK editoru a napsat nějaký seznam odkazů na další stránky, které nyní budeme tvořit. Postup je úplně stejný, jako v předcházejícím případě.
Klikněte na tlačítko New
Objeví se dialogové okno výběru nových položek a nyní si podle obrázku vybereme Page with free text.


Dialokno6.jpg

Klikneme na tlačítko Continue>>

Objeví se dialogové okno pro zadání systémového názvu souboru. Všimněte si, že se NESMÍ PSÁT HÁČKY, ČÁRKY, MEZERY. Jedná se o systémový název, který bude prohlížeč používat v URL řádku, háčky, čárky a mezery nejsou definovány v kódování ASCI. V tomto dialogu je rovněž stránka přiřazována k základní šabloně. Šablonu z nabídky můžete vybrat jinou.


Dialokno7.jpg

Tlačítko Continue>>

V tomto dialogovém okně zadám nadpis, popřípadě popis webové stránky a samozřejmě zaškrtnu umístění do navigačního menu, k tomu napíšu navigační text. Pod ním mohu změnit umístění v navigačním menu.


Dialokno8.jpg