OpenCMS/Moduly

Z HelpDesk

Jak vytvořit aktualitu v OpenCMS.

Aktuality

 1. Novou aktualitu vložíte přes ikonku v horním panelu Průzkumníka. Druhou možností je přes New > Structured content > Aktualita. Aktuality ukládejte do adresáře _aktuality. Je tím zaručenu, že nebudete mít aktuality roztroušeny po celém webu.
  Aktualita0-popisky.png
 2. Objeví se formulář, ve kterém musíte zadat název souboru. Pokud odškrtnete políčko Edit properties změní se tlačítko Continue na Finish. Nebudete tak muset projít zbytečným krokem (nastavení titulku, navigačního textu, ...) při vytváření aktuality.
  Aktualita1-popisky.png
 3. Po úspěšném vytvoření aktuality spustíte editaci jejího obsahu přes kontextové menu.
  Aktualita2-popisky.png
 4. Otevře se formulář, ve kterém můžete vyplnit text aktuality a datum jejího zveřejnění. Text aktuality by neměl být příliš dlouhý. Kliknutím na šipku nad textovým polem pro Obsah lze zpřístupnit většinu funkcí WYSIWYG editoru. Datum zveřejnění určuje začátek platnosti aktuality.
  Aktualita3-popisky.png
 5. Aktuality vložíte na stránku resp. podstránky nějakého adresáře kliknutím na Properties v kontextovém menu nebo při vytváření nové stránky resp. adresáře. Objeví se formulář, ve kterém vás zajímá položka Element right, který určuje obsah pravého sloupce HTML stránky. Kliknutím na ikonku adresáře se otevře nové okno, které zobrazuje stromovou strukturu Vašeho webu. Klikněte na adresář _aktuality (nebo jeho podadresáře). Tím je vybrán adresář, ze kterého se budou brát aktuality. Nelze vybrat jednu specifickou aktualitu. Vždy se musí vybrat adresář. Pokud nastavíte použité aktuality u adresáře, bude se toto nastavení propagovat do všech podstránek a podadresářů.
  Aktualita5-popisky.png

Boční element

 1. Nový boční element vložíte přes ikonku v horním panelu Průzkumníka. Druhou možností je přes New > Structured content > Boční element. Boční elementy ukládejte do adresáře _side . Boční elementy by měly obsahovat text, který chcete využívat na více stránkách najednou. Postup vytáření je stejný jako u aktuality.
  Aktualita0-popisky.png
 2. Kliknutím na editaci bočního elementu se objeví formulář, ve kterém zadáte nadpis a obsah bočního elementu. Stejně jako u akutality je možné zpřístupnit většinu funkcí WYSIWYG editoru, ale pamatujte, že boční element by neměl obsahovat příliš textu.
 3. Boční elementy vložíte na stránku resp. podstránky nějakého adresáře kliknutím na Properties v kontextovém menu nebo při vytváření nové stránky resp. adresáře. Objeví se formulář, ve kterém vás zajímá položka Element right, který určuje obsah pravého sloupce HTML stránky. Kliknutím na ikonku adresáře se otevře nové okno, které zobrazuje stromovou strukturu Vašeho webu. Klikněte na adresář _side (nebo jeho podadresáře). Tím je vybrán adresář, ze kterého se budou brát boční elementy. Nelze vybrat jeden specifický boční element. Vždy se musí vybrat adresář. Pokud nastavíte použité boční elementy u adresáře, bude se toto nastavení propagovat do všech podstránek a podadresářů.

Úřední deska

Úřední deska slouží k zobrazování dokumentů, které jsou uloženy v OpenCMS. OpenCMS poskytuje speciální typ adresáře, který se nazývá galerie dokumentů. Do tohoto adresáře lze uploadovat soubory z vašeho počítače.

 1. Nejprve je potřeba vytvořit galerii dokumentů, do které budete nahrávat. Novou galerii dokumentů založíte přes New > Extended folder > Download gallery. Objeví se formulář, ve kterém zadáte pouze název galerie. V dalším kroce není nutné cokoliv vyplňovat
 2. Upload dokumentů do tohoto adresáře lze provádět dvěma způsoby.
  1. Vstoupíte do adresáře a zvolíte možnost Upload z horního panelu.
  2. V kontextovém menu galerie dokumentů je volba OpenGallery. Objeví se formulář, ve kterém můžete spravovat (nahrávat, mazat dokumenty) galerii.
  Urednideska1-popisky.png
 3. Je potřeba nastavit přístupová práva ke galerii. Určíte si, kdo má možnost uploadovat soubory a kdo může vidět obsah galerie. Podrobný popis práce s přístupovými právy naleznete na této stránce.
 4. Vytvořit stránku, která bude zobrazovat obsah vybrané galerie dokumentů. Vytvořte normální HTML stránku. Při nastavování vlastností musíte zvolit pro položku Center Layout hodnotu Úřední deska. Tím určíte, že tato stránka má zobrazovat obsah nějaké galerie dokumentů. Cestu k této galerii nastavíte v položce Center layout params. Je to stejné jako při vkládání aktualit nebo bočního elementu. Objeví se okno, ve kterém vyberete galerii dokumentů, kterou chcete zobrazit.
  Urednideska2-popisky.png
 5. Protože jde o normální HTML stránku, lze pro v úřední desce nastavovat boční elementy a editovat HTML, které má zobrazovat. K němu se pak přidá obsah vybrané galerie dokumentů.