Úložiště dokumentů/Nastavení přístupu k dokumentům dalším lidem

Z HelpDesk

Na této stránce budeme uvažovat nastavení přístupu jiným uživatelům do adresáře v DMS z pohledu správce tohoto adresáře.

Jak se stanu správcem daného adresáře? Správcem jste v adresáři, který jste si nechal vytvořit na základě žádosti, případně vám byla do daného adresáře přidělena správcovská oprávnění jiným správcem.

Jste-li správcem, můžete povolovat přístup do svého adresáře (včetně vnořených podadresářů) ostatním uživatelům. Pro porozumění procesu přidělování oprávnění je potřeba mít na paměti následující pravidlo:

Práva nelze v rámci DMS přiřazovat uživatelům. Lze je přiřazovat pouze skupině uživatelů vytvořené v rámci DMS. Manipulace s oprávněními v rámci DMS je vždy manipulace se skupinami uživatelů.


Proces přidělování přístupových práv nejlépe porozumíme na smyšleném příkladu:

Uživatelka Jana zažádá CIV o vytvoření adresáře v DMS ZČU_na_měsíci. CIV jí adresář založí a s ním vytvoří v rámci DMS také skupinu uživatelů ZČU_na_měsíci-admins, do které zařadí uživatelku Janu a současně této skupině nastaví administrátorská práva v rámci adresáře ZČU_na_měsíci. Jana od této chvíle může v daném adresáři vytvářet a mazat podadresáře, ukládat a mazat soubory a přidávat přístup dalším uživatelům.

Jak může Jana přidávat přístupy dalším uživatelům?

  • Přidání dalšího správce provede prostým přidáním jiného uživatele do skupiny ZČU_na_měsíci-admins.
  • Pro umožnění uživatelům přístupu pouze pro čtení, vytvoří Jana skupinu ŽČU_na_měsíci-readers (název může být libovolný, ovšem konvence s označením účelu skupiny za pomlčkou pomáhá udržovat přehlednost) a do této skupiny přidá zamýšlené uživatele. Pak nastaví skupině v rámci konkrétního adresáře přístup pouze pro čtení.
  • Obdobně uživatelům s přístupem pro zápis může Jana vytvořit skupinu ZČU_na_měsíci-editors, přiřadit do ní uživatele a nastavit skupině příslušná práva.

Jak na to?

V první části ukážeme jak spravovat skupiny a v druhé, jak jednotlivým skupinám nastavovat přístupová práva.

Manipulace se skupinami

Jak jsme již řekli výše, přístupy nastavujeme vždy skupinám, nikoli jednotlivým uživatelům. Proto první krok vždy souvisí se skupinami.

Vstup do správy skupin

DMS-Vstup do administrace skupin.png


Nevidíte-li odkaz Správa skupin, zkuste provést stejný postup zapnutí Správcovského módu, jako je popsán v kapitole Ověření přístupu k dokumentům.


Popis prostředí správy skupin:

DMS-Popis prostredi administrace skupin.png


Vytvoření nové skupiny

DMS-Administrace skupin-pridani skupiny.png


Přidávání/odebírání členů do/ze skupiny

Krok 1:

DMS-Popis prostredi administrace skupin-seznam skupin.png


Krok 2:

DMS-Popis prostredi administrace skupin-pridani uzivatele.pngNastavování přístupových práv skupinám

Nastavování práv se provádí vždy pro aktuální adresář a jeho podadresáře odkazem Oprávnění:
DMS-nastaveni-prav.png


Krok 1:
DMS-nastaveni-prav-krok1.png


Krok 2:
DMS-nastaveni-prav-krok2.png

DMS-nastaveni-prav-krok3.png