VPN

Z HelpDesk

Bezpečný vzdálený přístup VPN

Pomocí VPN (Virtual Private Network) se mohou všichni studenti a zaměstnanci přihlásit do univerzitní sítě například z domova, zahraničí nebo z jiné univerzity. Po připojení k VPN se automaticky stáváte součástí sítě WEBnet a tudíž je nutné dodržovat pravidla používání sítě WEBnet.

Provozní řád kolejních sítí nedovoluje používání služby VPN z kolejních sítí!

Jak funguje VPN?

Klient požádá server o vytvoření tunelu. Po ověření uživatele (jménem nebo certifikátem) se mezi klientem i serverem vytvoří šifrovaný tunel přes který jdou veškerá data. Ostatní servery po cestě tak vidí komunikaci mezi klientem a serverem šifrovaně a nejsou schopny ji přečíst. Cílový server data rozšifruje a pošle dál do internetu.

Služba VPN Orion

Pro ověření uživatele použijte stejné uživatelské jméno a heslo, jaké používáte v prostředí Orion ZČU.

Uživateli je dynamicky přidělena IP adresa z rozsahu 147.228.234.0/23 a IPv6 adresa z rozsahu 2001:718:1801:ea00::/64.

Služby pro katedry

Pro potřeby kateder nabízíme možnost získání souvislého adresního prostoru (případně pevných IP adres) z rozsahu 147.228.232.0/23. Při povolování přístupu na zabezpečené stroje kateder pak stačí přidat pouze jedno pravidlo do firewallu. Lokální správce může kontaktovat HelpDesk.

Služba VPN PKI

Vlastníci osobního síťového certifikátu vydaného certifikační autoritou ZČU CA mohou kontaktovat HelpDesk a získat službu VPN PKI.

Další informace ke službě VPN

  • Každý uživatel může být ke službě VPN přihlášen pouze jednou. Při druhém přihlášení z jiného počítače se první připojení automaticky ukončí.
  • Při neaktivitě klienta delší než 2 hodiny dojde k automatickému odpojení a je nutné se znovu přihlásit.
  • Maximální doba připojení uživatele ke službě VPN je 12 hodin. Poté je nutné se znovu přihlásit.
  • Pokud se nepodaří připojit, prostudujte FAQ - nejčastější problémy s připojením prostřednictvím VPN a jejich řešení.