PIS:Databaze/wpspdev

Z HelpDesk
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

DB BALDIN

Informace o databázi

Nastaveni DB
Jmeno BALDIN
Charakteristika databáze portálu
Umisteni Pyrrha (pyrrha.zcu.cz)
Protokol TCP
Port 1526
Verze Oracle 9.2.0.8
Rezim sdileni sdílený (MTS neběží)
Mode ARCHIVELOG ne
redo
Obsazene aplikace BALDIN


Zálohování

Použité metody:

 • každý den ve 22:10 probíhá full-export, vzniklý dump je uložen v prostoru uživatele oracle
 • každý den v 0:30 se zálohuje domovský adresář oracle na server Protogenia, včetně záloh

Umístění zálohy: /home/oracle/backup/Exports


Spouštění instance

 1. Přihlásit se na serveru pyrrha.zcu.cz jako uživatel oracle (přes Kerberos).
 2. Zkontrolovat, zda běží listener, např. příkazem ps –fu oracle.
 3. Musí běžet proces, jehož CMD je “/home/oracle/product/9.2/bin/tnslsnr LISTENER -inherit”.
 4. Pokud tomu tak není, je třeba spustit listener příkazem lsnrctl start.
 5. Nastavit ORACLE_SID na hodnotu BALDIN příkazem baldin. Nastavení lze ověřit příkazem sid.
 6. Příkazem sqldba startup nastartovat instanci.
 7. Příkazem ora ověřit, že běží procesy instance (součástí jejich jména je jméno instance BALDIN, např. ora_lgwr_BALDIN).


Zastavení instance

 1. Přihlásit se na serveru pyrrha.zcu.cz jako uživatel oracle (přes Kerberos).
 2. Pokud je to poslední běžící instance na serveru pyrrha, zastavit listener příkazem lsnrctl stop.
 3. Nastavit ORACLE_SID na hodnotu BALDIN příkazem baldin. Nastavení lze ověřit příkazem sid.
 4. Příkazem dbwho ověřit, zda jsou na instanci přihlášeni uživatelé (Počet musí být nulový).
 5. Pokud nejsou přihlášeni, použít příkaz sqldba shutdown.
 6. Jsou-li přihlášeni uživatelé, je třeba použít příkaz sqldba ″shutdown immediate″.
 7. Příkazem ora ověřit, že neběží procesy instance (součástí jejich jména je jméno instance BALDIN, např. ora_lgwr_BALDIN).
 8. Pokud běží nějaké procesy instance, je třeba je ukončit příkazem kill -9 <číslo_procesu>