Připojení do sítě na kolejích ZČU

Z HelpDesk
Verze z 15. 8. 2023, 14:39, kterou vytvořil Svamberg (diskuse | příspěvky) (zmena tridy tabulka na wikitable pro tabulky (automaticky))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kdo může být do sítě připojen a kým?

Na kolejích ZČU jsou v současné době dostupné dva způsoby připojení: drátový a bezdrátový. Odpovědnost za připojení osob do sítě se dělí dle způsobu připojení a vztahu dané osoby k univerzitě.

Student/zaměstnanec ZČU

Studenti i zaměstnanci ZČU mohou být připojeni do sítě jak drátové, tak i bezdrátové. Připojení do sítě je vázáno na jejich účet Orion.

Do této kategorie spadají i studenti programu Erasmus+, kterým je standardně vydáván účet Orion.

Student cizí vzdělávací instituce

Studenti cizích vzdělávacích institucí ubytovaní na kolejích ZČU mají právo na připojení drátové i bezdrátové.

Pro připojení do drátové sítě postupují stejně jako studenti ZČU.

Pro připojení do bezdrátové sítě eduroam využijí svého stávajícího účtu u své domovské organizace, případně si zažádají o vytvoření účtu do sítě eduroam u své domovské organizace. Ve výjimečných případech (např. pokud není jejich domovská organizace součástí projektu eduroam) je možné těmto studentům zřídit hostovské konto do bezdrátové sítě pověřeným pracovníkem SKM, který se tak stává jejich garantem.

Host ZČU

Za připojení hostů do sítě zodpovídá jejich garant. Garantem je zpravidla vedoucí nebo určený pracovník hostitelského pracoviště. Hostům může být garantem zřízen hostovský Orion účet, čímž získávají možnost připojení do drátové sítě na kolejích a možnost vytvoření si účtu do sítě eduroam. Případně jim může být garantem zřízeno pouze hostovské konto do sítě eduroam. Odpovědnost za připojení hosta přebírá jeho garant.

Hotelový host z akademické sféry

Připojení hotelových hostů z akademické sféry je možné pouze bezdrátově a na omezenou dobu. Pokud je hotelový host ubytován na pokoji bez pokrytí bezdrátovou sítí, není možné jej připojit. Vydávání dočasných kont do bezdrátové sítě je v kompetenci pověřených pracovníků SKM, kteří se tak stávají garantem pro daného hotelového hosta z akademické sféry.

Ostatní

Připojení kohokoliv jiného do sítě, ať už drátové nebo bezdrátové, odporuje podmínkám přístupu k infrastruktuře CESNET a roamingové politice sítě eduroam, a tudíž není možné.

Zjednodušený přehled

Kdo chce být připojen Kdo zařídí drátové připojení (kabelem) Kdo zařídí bezdrátové připojení (Wi-Fi)
Student/zaměstnanec ZČU kolejní správce sám v aplikaci správy mobilního připojení
Student cizí vzdělávací instituce kolejní správce sám, je-li jeho domovská instituce součástí projektu eduroam
pracovník SKM v opačném případě
Host ZČU je-li mu zřízen hostovský účet Orion, kolejní správce
v opačném případě nemůže být připojen
garant z hostitelského pracoviště
Hotelový host z akademické sféry nemůže být připojen pracovník SKM
Ostatní nemůže být připojen nemůže být připojen

Jak se do sítě připojit?

Drátové připojení (kabelem)

Připojit se kabelem je na kolejích možné v každém pokoji a na studovnách. Všechny pokoje jsou připojeny do kolejní sítě. Registrace do kolejní sítě se provede na stránce knet.zero.zcu.cz a musí být potvrzena kolejním správcem. Seznam hlavních kolejních správců je vystaven na stránce Kolejní sítě a seznam lokálních správců pro každou kolej je zpravidla vyvěšen přímo na koleji na nástěnce u vrátnice.

O připojení na jednotlivých pokojích se starají kolejní správci.

Bezdrátové připojení (Wi-Fi)

Na téměř všech kolejích je v současné době dostupné bezdrátové připojení. Vysílány jsou sítě eduroam a zcu-mobile. Pokrytí bezdrátovou sítí na jednotlivých kolejích je následující:

Kolej Pokrytí
A1 plošné pokrytí
A2 plošné pokrytí
A3 plošné pokrytí
A4 bez pokrytí
B1 (M14) studovna 4. patro
B1b (M16) studovna 4. patro
B2 (M20) přízemí u vrátnice a hotelové pokoje
B3 (B36) přízemí u vrátnice
K1 plošné pokrytí
L1 plošné pokrytí
L2 plošné pokrytí

Připojení do sítě eduroam/zcu-mobile je vázáno na existenci účtu pro mobilní připojení. V případě osob s aktivním účtem Orion je vytvoření účtu mobilního připojení samoobslužné a slouží k němu aplikace správa mobilního připojení.

Osobám bez účtu Orion může být jejich garantem založen hostovský účet pro mobilní připojení opět v aplikaci správy mobilního připojení. K dispozici je návod k aplikaci a stručný návod pro vytvoření hostovského konta pro mobilní připojení.

Návody na připojení do sítě eduroam naleznete zde: Eduroam.

O provoz bezdrátové sítě se stará CIV, v případě problémů se obraťte na HelpDesk.

Studovny

Připojení do sítě na studovnách se liší dle lokality.

Kolej Studovna Typ připojení
A2 přízemí pouze bezdrátový eduroam
B1 (M14) 4. patro bezdrátový a drátový eduroam
B1b (M16) 4. patro bezdrátový a drátový eduroam
L1 5. patro bezdrátový eduroam a drátové do kolejní sítě
L2 5. patro bezdrátový eduroam a drátové do kolejní sítě

Drátové i bezdrátové připojení do sítě eduroam má na starost CIV, v případě problémů se obraťte na HelpDesk.

O drátové připojení do kolejní sítě se starají kolejní správci.

Práva a povinnosti

Připojení do sítě eduroam, ať už drátové nebo bezdrátové, se řídí následujícími směrnicemi:

Připojení do kolejní sítě se pak navíc řídí ještě následujícími směrnicemi: