Aktuality:Varování před podvodnými e-maily s vazbou na T-Mobile

Z HelpDesk
Verze z 20. 5. 2024, 12:39, kterou vytvořil Cepakj (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „ZČU uzavřela se společností T-Mobile novou rámcovou smlouvu na dodávku telefonních služeb. Smlouva je povinně zveřejněna v rejstříku smluv. Proto lze očekávat zvýšenou četnost podvodných e-mailů s tématem "T-Mobile". Kategorie:Novinky“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ZČU uzavřela se společností T-Mobile novou rámcovou smlouvu na dodávku telefonních služeb. Smlouva je povinně zveřejněna v rejstříku smluv. Proto lze očekávat zvýšenou četnost podvodných e-mailů s tématem "T-Mobile".