Aktuality:Omezení přístupu k databázím

Z HelpDesk
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku jsme byli nuceni zpřísnit přístup k databázím. Z uživatelského hlediska se jedná o nativní klienty pro aplikace Magion a STAG. Pokud tyto klienty používáte i mimo výpočetní prostředí ZČU, použijte zabezpečené připojení k univerzitní síti přes VPN.