Aktuality:Mobilní aplikace Student ZČU

Z HelpDesk
Verze z 27. 1. 2023, 13:10, kterou vytvořil Cepakj (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Upozorňujeme, že dojde k jednorázovému zkrácení platnosti hesel do univerzitních systémů pro uživatele aplikace Student ZČU. Centrum informatiz…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Upozorňujeme, že dojde k jednorázovému zkrácení platnosti hesel do univerzitních systémů pro uživatele aplikace Student ZČU.

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) v rámci své běžné agendy odhalilo podezřelé chování neoficiální mobilní aplikace „Student ZČU" při přihlašování k elektronické poště.

Aplikace nepracovala s uživatelskými přihlašovacími údaji v souladu s aktuálními standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Proto byl kontaktován její vývojář, který po konzultaci se zástupci CIV zařídil nápravu kódu své aplikace.

Všem uživatelům, kteří aplikaci používali, byla zkrácena platnost hesla na jeden měsíc. Tím bude jakýkoli možný bezpečnostní dopad zmírněn. Do vypršení této lhůty si uživatelé musí nastavit heslo nové. K této změně budou vyzváni standardním způsobem (zaslaným e-mailem).

Změna hesla se provádí na adrese https://heslo.zcu.cz.