Přidělení o365 licence

Z HelpDesk

Návod na přiřazení o365 licence pro využívání Office 365 ProPlus.

A3 licence

Typ licence, která vám umožní aktivovat desktopovou aplikaci Office 365 ProPlus.

Licence může být získána několika způsoby.

  • Přidělena administrátory podle seznamu poskytnutého fakultou.
  • Přidělena administrátory podle skupiny v databázi (určuje fakulta).
  • Přidělena uživatelem přes službu Self Management.

Jak si zkontrolovat, že licenci mám?

Použitím služby Self Management na stránce https://idm.zcu.cz/self/.

Z menu vlevo zvolte Správa skupin.
Pokud nemáte zaškrtnutou možnost o365proplus, zaškrtněte.

V případě, že vám nefunguje licence ani když máte možnost zaškrtnutou, kontaktujte HelpDesk.