OpenCMS/Přístupová práva

Z HelpDesk

Nastavení přístupových práv v OpenCMS.

--popis bude v nejbližší době dodán--